การจราจรในเมือง: Civitas จะรวบรวมเมืองในยุโรปที่ต้องการจำกัดความเสียหาย


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

สี่ปีหลังจากการเปิดตัวโครงการยุโรป civitas ได้เลือกโครงการเมืองใหม่ 17 เพื่อต่อต้านการจราจรติดขัดในเขตเมืองและมลพิษทางอากาศ ในบรรดาประเทศเหล่านี้มีเมืองใหญ่ 6 แห่งจากประเทศสมาชิกใหม่ของยุโรป

civitas réunit un ensemble de villes engagées dans la lutte contre la congestion et la pollution liée au trafic urbain. Ce trafic est responsable de plus de 10 % de toutes les émissions de CO2 de l’Union européenne dont 98 % sont générés par les véhicules privés et commerciaux . Insistant sur un nécessaire » changement radical basé sur une approche intégrée « , CIVITAS veut promouvoir des » solutions attrayantes de remplacement de la voiture particulière dans les agglomérations « , et » remplacer par d’autres carburants 20 % du gazole et de l’essence utilisés dans le secteur des transports routiers d’ici 2020. » En clair, moins de voitures dans les villes, plus de transports publics et surtout plus de carburants propres !หกเมืองเผชิญกับรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

เกือบสี่ปีหลังจากการเปิดตัวของ civitas และเลือก 19 2001 เมือง (รวมทั้งลีลล์และ Nantes) แรก 17 โครงการเมืองได้รับเลือกเพียงใน 2004 รวมทั้งหกจากประเทศสมาชิกใหม่: เอสโตเนีย, ฮังการี, โรมาเนีย , โปแลนด์และสโลวีเนีย Loyola de Palacio รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งรับผิดชอบด้านพลังงานและการขนส่งยินดีต้อนรับข่าวการประกาศเลือก: "ในประเทศเหล่านี้เทศบาลกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วใน กองทัพเรือและการลดลงของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ฉันต้องการสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในความพยายามในการพัฒนาและทดสอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการขนส่งสาธารณะการเดินและการปั่นจักรยาน "

ถ้าเรายังไม่ทราบธรรมชาติของ 17 โครงการเมืองใหม่ (La Rochelle และตูลูสในฝรั่งเศส) ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากงบประมาณของ 50 ล้านบาท (35% ของเงินทุนทั้งหมดให้โดยเมืองและ พันธมิตร) เมืองที่เลือกใน 2001 มีแนวโน้มและเป็นรูปธรรมเช่นในกรณีของ Lille Métropole

ตัวอย่างการส่งเสริมการขายของลีลล์

Lille, entrée dans le programme CIVITAS en 2001, souhaitait poursuivre ses recherches pour produire et utiliser son propre carburant…propre : du méthane carburant, un gaz résultant de la digestion des boues de stations d’épuration. Ce biogaz, renouvelable et avec un bilan environnemental satisfaisant, est étudié comme une source d’énergie propre pouvant remplacer les énergies fossiles. Pour poursuivre son expérience pilote (plusieurs bus et une usine de production) menée depuis 1997 sur ce biogaz, Lille a été retenue dans le programme TrendSetter (en partenariat avec Graz, Munich, Stockholm et Pecs), l’un des quatre programme de CIVITAS.Il a permis de réaliser des études de faisabilité pour produire du méthane carburant à partir d’une nouvelle source, les déchets organiques issu du tri des ordures ménagères. Une nouvelle usine de production devrait être construite dès septembre 2004. Opérationnelle en 2006, elle participera à l’approvisionnement des 160 bus au méthane que devrait compter la flotte de Lille métropole d’ici fin 2005 ce qui représente plus du tiers de la flotte. L’agglomération devrait également équiper les services publics de 120 véhicules propres (gaz et électrique) en lieu et place des véhicules à essence ou diesel. Enfin, à terme, la ville espère d’ici 2010 produire assez de carburant pour tous les bus. Pour Sabine Germe, responsable du suivi général du projet Trendsetter Lille Métropole, » Le programme Civitas permet aux villes qui font de la recherche ensemble d’être innovantes par rapport à ce qui existe et à la législation, et d’être complémentaires tout en livrant un message commun : les villes ont un pouvoir d’entraînement, et peuvent fédérer les acteurs du changement, le secteur public, les entreprises privées, les citoyens et les politiques « .

โปรแกรม CIVITAS ได้จัดทำโปรแกรมประเมินและเผยแพร่ประสบการณ์ METEOR และได้จัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม 2002 ที่ CIVITAS Forum แพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งจะได้พบปะกันทุก ๆ ปีในเมืองที่เข้าร่วมโครงการ นี่แสดงให้เห็นถึงเมืองในยุโรปที่มีการดำเนินการอย่างยั่งยืนมากขึ้นในเมืองในยุโรป 72

scooter bmw C1

Sylvie Touboul

อ่านเพิ่มเติม:

- เว็บไซต์ CIVITAS
- Télécharger une étude complète sur les transports urbains


ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *