ดาวน์โหลด: วิดีโอ: การประชุม CNAM เชื้อเพลิงชีวภาพ


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

Vidéoconférence du CNAM sur les biocarburants, animée par Raphaël Hitier, journaliste à I-Télé.

Faite au CNAM de Paris le 27 avril 2006.

Avec la participation de :

– Daniel Ballerini, ancien responsable du département Biotechnologie et chimie, IFP
pdf : Présentation de D. Ballerini (832 Ko)
– Georges Vermeersch, directeur de la prospective et des innovations, Sofiproteol

สรุป: » Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et réduire la dépendance énergétique, les biocarburants constituent une perspective d’avenir. Les filières sont multiples : L’éthanol issu de la betterave ou de la canne à sucre, les esters méthyliques d’huile végétale viennent du colza ou du tournesol.
Dès 2010, notre parc automobile pourrait rouler avec 7% de carburant vert. Une échéance qui exige d’adapter la production agricole, de maîtriser les coûts, de valoriser les co-produits de ces filières et à terme, de faire évoluer les moteurs. »

Cette conférence correspond aux documents suivants que vous pouvez télécharger ici :
- Valorisation de la biomasse
- Diester : synthèse française


ดาวน์โหลดไฟล์ (อาจต้องสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว): Vidéo: biocarburants, conférence au CNAM

ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *