ดาวน์โหลด: ความเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจของอนุภาคดีเซล: กลไกของเซลล์และโมเลกุล


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

Particules des moteur Diesel et santé par Sonja Boland, Armelle Baeza-Squiban et Francelyne Marano

คุณภาพอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอุตสาหกรรม

อันที่จริงข้อสันนิษฐานจากการศึกษาทางระบาดวิทยาในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างสารมลพิษบางชนิดเช่นอนุภาคในอากาศและความตายหรือความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือด

อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสารก่อมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพไม่ได้ง่ายนัก อนุภาคดีเซลมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดเนื่องจากมีขนาดเล็กช่วยให้สามารถเข้าถึงปอดได้

Des études expérimentales récentes ont mis en lumière les mécanismes moléculaires à l’origine de la réponse inflammatoire induite par ces particules. Ceux-ci pourraient passer par la production d’espèces activées de l’oxygène qui jouent
un rôle central, actuellement reconnu, dans de nombreuses maladies.

Une meilleure compréhension de la participation des différents constituants des particules dans cette réponse inflammatoire devrait permettre de définir des stratégies efficaces de dépollution. Ces recherches sur la réponse cellulaire et moléculaire à des matériaux complexes tels que les particules Diesel illustrent bien les nouvelles orientations de la toxicologie moderne qui vise de plus en plus à donner une base mécanistique aux événements toxiques.


ดาวน์โหลดไฟล์ (อาจต้องสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว): Toxicité respiratoire des particules Diesel: les mécanismes cellulaires et moléculaire

ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *