ดาวน์โหลด: Agropellets ใน Tarn โดย Ecovalorys


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

Valorisation énergétique de la Biomasse par des agropellets

Projet de valorisation énergie par la création d’une usine d’agropellets par la coopérative agricole de blé de Salvagnac.

L’originalité du projet vient du mélange des différentes sources organiques locales à savoir – exemples :

– Co-produits de stockage de bois: 1 500 à 2 000 T
– Tourteaux d’oléagineux: Quantités en augmentation
– Rafles de maïs 3 à 4 000 t
– Paille 10 à 13 000 t
– Sciure de bois, branchage d’élagage 12 à 16 000 t
– Résidus viticoles: 8 à 15 000 t

Mais également de mettre en place des cultures énergétiques spécifiques:
– Cynara
– Switchgrass
– Sorgho Fibre
– Miscanthus
– Chanvre
– Arundo
– Triticale

อ่านเพิ่มเติม

- miscanthus
- Propriétés des agropellets


ดาวน์โหลดไฟล์ (อาจต้องสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว): Agropellets dans le Tarn par Ecovalorys

ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *