การรีไซเคิลเศษถ่านหินในบราซิล


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

Des chercheurs de l’université du Wisconsin-Madison ont développé un nouveau procédé de synthèse de l’aldéhyde aromatique hydroxyméthylfurfural (HMF) à partir du fructose dérivé de produits agricoles, caractérisé par un rendement amélioré et une extraction plus facile du produit. La réaction débute par une déshydratation du fructose, réalisée en phase aqueuse en présence d’un catalyseur acide (acide chlorhydrique, résine échangeuse d’ions acide), additionné de diméthylsulfoxyde pour éviter des réactions parasites. Les chercheurs ont accru la solubilité du HMF dans le solvant réactionnel – la méthylisobutylcétone MIBK (Methyl IsoButyl Ketone) – en lui ajoutant de petites quantités de butanol-2, ce qui facilite l’extraction du HMF de la phase aqueuse en cours de procédé et avant qu’il ne réagisse avec elle. La récupération du produit se fait après distillation du solvant, le point d’ébullition peu élevé de la MIBK facilitant l’extraction du HMF.
HMF ทำหน้าที่เป็นโมเลกุลพื้นฐานสำหรับทำสารประกอบอินทรีย์ (พลาสติก, เชื้อเพลิง)

แหล่ง

เกิดปฏิกิริยา


ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *