สิทธิตามกฎหมายและการสืบพันธุ์


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

สิทธิตามกฎหมายและการสืบพันธุ์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ econologie.com จะรับรองอ่านยอมรับและเคารพในด้านกฎหมายที่กำหนดไว้ด้านล่าง

Econologie.com เผยแพร่โดย Publisher; เป็นอิสระจากความร่วมมือใด ๆ กับขบวนการหรือกลุ่มอุตสาหกรรมการเมืองกลุ่มลัทธิหรือศาสนา

ทุกยี่ห้อที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง การแจกจ่ายของแต่ละบทความได้รับอนุญาตโดยผู้เขียนหรือได้รับอนุญาตโดยนัยโดยการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หรือชุดกด

สิทธิการสืบพันธุ์

บทความทั้งหมดที่มีแหล่งที่มาภายนอกหรือผู้แต่งไม่ได้ระบุจะอยู่ภายใต้สิทธิในการทำซ้ำ

ข้อความข่าวสารบทความบทสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์กราฟิกเขียนโดยสำนักพิมพ์สิ่งตีพิมพ์หรือโดยผู้ร่วมให้ข้อมูลภายนอกที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้สิทธิแก่ผู้จัดพิมพ์

ข้อความหรือองค์ประกอบที่ประกอบด้วยไซต์ Econologie.com (โดยเฉพาะรายงานใน. pdf) สามารถคัดลอกทำซ้ำส่งแจกจ่ายหรือแจกจ่ายให้กับ เงื่อนไขในการกล่าวถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนคือเว็บไซต์ Econologie.com และไม่ต้องเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางการค้า

บทความหรือ. pdf ไม่สามารถแก้ไขพิมพ์ใหม่บิดเบี้ยวด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้ความเจ็บปวดจากการฟ้องร้อง

บทความอาจถูกส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้เขียนในกรณีต่อไปนี้:

    • สำเนาส่วนตัวและภาพพิมพ์สำหรับ ส่วนบุคคลหรือครอบครัวการใช้งานส่วนตัวและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ได้รับการยกเว้นจากคำขออนุญาต

    • La reproduction des titres et résumés des actualités et articles sur d’autres sites Internet sont dispensées de demande d’autorisation, si et seulement si, y sont clairement apposés et visiblement la source à l’aide de la mention « Source Econologie.com » et d’un lien hypertexte vers le texte complet dudit article sur le site https://www.econologie.com. การทำซ้ำของบทความในเว็บไซต์อื่น จำกัด ไว้ที่อักขระ 2000

    • การให้ข้อมูล RSS แบบอัตโนมัติในเว็บเพจของข่าวล่าสุด

ผู้ใช้ยอมรับว่าข้อพิพาทใด ๆ ถูกตัดสินในศาลฝรั่งเศส

ความรับผิดทางแพ่ง

ผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ซึ่งอาจทำโดยข้อมูลผู้ใช้ที่สามารถพบได้บนเว็บไซต์, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความเสียหายทางกายภาพหรือวัสดุระหว่างการทดลอง ในแง่นี้ข้อมูลทั้งหมดและคำแนะนำในการดัดแปลงจะได้รับการทดลอง ในกรณีใด ๆ ผู้เยี่ยมชมฟอรัมหรือไซต์ไม่สามารถปฏิเสธความผิดพลาดใด ๆ จากผู้จัดพิมพ์ (เนื้อหาหรือร่างกาย) หลังจากการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์

ความรับผิดชอบในฟอรัม

พื้นที่นี้มีไว้เพื่อให้คุณสามารถพูดถึงหัวข้อของการสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเพนโทนา ข้อมูลที่อยู่ในนั้นไม่สามารถรวบรวมหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น notamment de développement industriel ou « formations ou stage » faisant l’objet d’échanges commerciaux sans autorisation ecrite de l’auteur des recherches.

ผู้ดูแลมีแนวโน้มที่จะลบก่อนหรือหลังจากการเผยแพร่ผลงานใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสนทนาหัวข้อบรรณาธิการของไซต์หรือที่อาจขัดต่อกฎหมาย

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงปรับเปลี่ยนแก้ไขและลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณคุณสามารถขอให้คุณส่งการสนับสนุนของคุณไปยังพื้นที่นี้ได้ตลอดเวลา (ติดต่อ Christophe)

ผู้เผยแพร่โฆษณาหรือตัวแทนทางกฎหมายของไซต์ระยะไกลที่แสดงข่าวจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผิดพลาดหรือผิดพลาด

ผู้จัดพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานซึ่งอาจเป็นข้อมูลผู้ใช้ที่พบในฟอรัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายทางกายภาพหรือวัสดุระหว่างการทดลอง ในแง่นี้ข้อมูลทั้งหมดและคำแนะนำในการดัดแปลงจะได้รับการทดลอง ไม่ว่าในกรณีใดผู้เยี่ยมชมฟอรัมจะไม่สามารถแก้ไขความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ได้

ผู้จัดพิมพ์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดปกติของเว็บไซต์เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมโดยตรง (เวลาในการโหลดการเข้าถึงไซต์ที่ถูกรบกวนปัญหาของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ... )

ผู้จัดพิมพ์ยังรับรองว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่สนับสนุนการก่ออาชญากรรมและ / หรือการกระทำผิดกฎหมายหรือการยั่วยุให้มีการใช้สารต้องห้ามข้อความที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติความเกลียดชังหรือความรุนแรง

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะได้รับแจ้งว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะให้ข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้หรือการอำนวยความสะดวกในการระบุตัวนักท่องเว็บที่ได้รับความผิดในการละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามตามคำขอจาก 'อำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เขตอำนาจศาลอำนาจการบริหารและบริการตำรวจ) เช่นที่อยู่ IP และเวลาของการเชื่อมต่อหากยังอยู่ในความครอบครอง

ในกรณีที่ความรับผิดของผู้จัดพิมพ์ได้รับการพิจารณาด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนโดยผู้ใช้ภาระหน้าที่ที่ตนมีต่อ บริษัท อาจเรียกได้ว่าเป็นการรับประกัน

ไอทีและเสรีภาพ

Les informations que vous nous donnez sont confidentielles et ne seront en aucun commercialisées à des tiers. En vertu de l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d¹un droit d¹accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, auprès de l’éditeur-webmaster du site Econologie.com.


ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *