เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Galey


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

ชื่อเรื่องสิทธิบัตร (s) : Générateur électromagnétique et statique de courant électrique.
เกือบจะเป็นหนึ่งในสิทธิบัตรของฝรั่งเศสในสนามเท่านั้นโดยขึ้นอยู่กับการใช้สนามแม่เหล็กภายในของแม่เหล็กที่มีกำลังสูง

หมายเลขสิทธิบัตร: FR2312135 N ° 75 15840

ประดิษฐ์: Galey Paul Marcel Lucienวันที่นำออก: 21 1975 พ.ค.

Date de Déchéance : 29 1988 Janvier

Pour l’anecdote : Mr Galey est quand même le déposant de 16 brevets dans divers domaines.

ความเห็นทางวิทยาศาสตร์ของเรา: Utilisation de l’énergie des aimants sur des structures type transformateurs classiques , faites de tôles à coefficients de perméabilité élevés et taux de rémanence faible , ou transformateurs type double-c .Dans ce type de transformateur nous trouvons le type double-c standard ayant une fréquence de résonance ou d’utilisation se situant autour de 50 à 500 hz .Les dernières expériences ce sont faites avec des doubles-c à tôles très fines chargées entre autre de silicium et autre métaux de façon à obtenir un taux de rémanence nul ou pratiquement ;ce sont en général des transfos ou cores ayant de très bonnes fréquences de travail autour de 20 khz à 100 khz .Leur gain en fonctionnement est également excellent 90 / 95 % de rendement .

But des opérations : Tenter d’obtenir sur des bobinages dits de sortie des gains en tension et intensité supérieurs à ceux mis en alimentation sur le ou les bobinages primaires de la structure. Le très fort champ intrinsèque de l’aimant de puissance , utilisé dans les dites structures , se substituant au primaire d’un transformateur .Les bobinages primaires servants de « pulseurs « sur les structures pour faire varier le flux de l’aimant induisant les bobinages de sorties . L’opération n’est pas en soi utopique elle ne peut que déranger les principes de conservation de l’énergie et un certain monde scientifique.

En ce qui concerne le brevet Galey :
Après enquête pour retrouver Mr Galey à l’adresse indiquée par l’Inpi : inconnu depuis plus de 25 ans personne n’en a entendu parler , même la commune contactée .

สรุป:
Tenter la reproduction d’une expérience de ce type ne nécessite pas une somme colossale très loin de là .La seule ความต้องการ est la collaboration de personnes ayant de la pratique et de bonnes connaissances en électronique et d’un ou de très bon ingénieurs dans le domaine du magnétisme et de l’électromagnétisme .Si par malchance l’expérience échoue : et bien perte de 300 à 400 euros ; et le plaisir quand même d’avoir pratiqué une expérience enrichissante .Par contre si elle s’avère positive ??…….

เอกสาร:

Lire le brevet FR2312135


ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *