EES: โซลูชั่น?

แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

ข้ออ้อยจากเหตุร้ายและความอยู่รอด
EES ที่เขียนโดย 1989 โดย Gabriel Ferrone

ย่อ

- การคมนาคมและการบิน
- บูรณาการเมืองเข้ากับสิ่งแวดล้อม
- หลักการของจลนพลศาสตร์ในเมือง
- ข้อเสนอแนะ
- 1989
- ความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจบางประการ

การขนส่งและจลนพลศาสตร์

ให้เรากลับไปสู่การไหลเวียนและจลนศาสตร์ของการคมนาคมขนส่งมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าข้อกฎหมาย แต่เป็นโครงการที่มีการสื่อสารทั้งมวลในระดับโลกเพราะการคำนวณอย่างน้อยที่สุดแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของประเทศที่พัฒนาแล้วได้เปลี่ยนไปในระดับโลก มีผลร้ายแรง:
วิธีคิด 3 หรือ 4 พันล้านคันแต่ละครั้งต้องมีมากกว่า 15 ถึง 150 ตารางเมตรของเลนจราจรและต้องใช้ 5 ถึง 10 ตารางเมตรของที่จอดรถ!
Notre éducation et la publicité font que la voiture répond à des besoins ludiques -pourtant ce n’est pas un jouet-, à des pulsions liées à la sexualité, au besoin de domination, au matchisme, etc. Bref, plusieurs des sept péchés capitaux. Son rôle « nous transporter » est souvent un motif accessoire de l’achat.
สิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปว่ารถไม่สามารถเป็นวัตถุประชาธิปไตยได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงร่างกายได้อย่างน้อยสามพันล้านคน มันเป็นการฆาตกรรมสำหรับคนอื่น นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมยังได้รับการสนับสนุนจากสภาวะความปลอดภัยความสะดวกสบายและการค้ำประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยสิ้นเชิงจากรถคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งจากที่หนึ่งไปอีก
ไม่เป็นจริงในการมองเห็นการปราบปราม แต่เป็นที่แน่ชัดว่าจะต้องมีการทบทวนโครงการขนาดใหญ่ซึ่งคำนึงถึงความต้องการและอุปสรรคในการไหลเวียนและการสื่อสารซึ่งก็คือ หลักการและความจำเป็นของการเคลื่อนไหวในเมือง

รวมเมืองไว้ในสภาพแวดล้อม

เมืองนี้มีอยู่เฉพาะในท้องถิ่นสภาพแวดล้อมระดับชาติและระดับนานาชาติ การบริหารจัดการการค้าและการจัดจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทางอุตสาหกรรมการจัดการข้อมูลและอยู่ตรงสี่แยกของการคมนาคมและการคมนาคม
เป็นพลังงานและฟีด:
- เครือข่ายทางอากาศที่รวดเร็วและมีความจุสูงสำหรับเส้นทางระหว่างทวีปหรือความจุปานกลางสำหรับเส้นทางที่มีขนาดเล็ก
- เครือข่ายทางทะเลและแม่น้ำสำหรับสินค้าขนาดใหญ่หรือหนัก
- อากาศความเร็วสูง - รางเสริมสำหรับการเดินทางไกล
- ระบบขนส่งสาธารณะจำนวนมากที่ซิงค์มากหรือน้อยสำหรับเส้นทางขนาดกลางและเล็ก
- วิธีการขนส่งบุคคล: อากาศทะเลที่ดิน

การขนส่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อเมืองและสภาพแวดล้อมที่ต้องการการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีการกระจายกัน
วิธีการเหล่านี้ของการขนส่งได้ดีขึ้น แต่แม้จะมีความพยายามทั้งหมดพวกเขาจะกลายเป็นมากขึ้นและร้ายแรงมากขึ้น; แท้จริงการเพิ่มขึ้นชี้แจงคือเครือข่ายทั้งหมดมีการแออัดอิ่มตัวบ่อยครั้งและด้วยเหตุนี้การบำรุงรักษาที่ไม่ดีจึงเป็นอันตราย
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจาก:
ความอิ่มตัวของการเข้าชม การบำรุงรักษาเครือข่ายถนนที่ไม่ดี สัญญาณไม่ดี; อุปสรรคที่คาดไม่ถึง การบำรุงรักษายานพาหนะไม่ดี ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด ความไม่รับผิดชอบของผู้ขับขี่ โรคพิษสุราเรื้อรังและยาเสพติด
เกี่ยวกับการคมนาคมในเขตเมืองเป็นห่วงรถกำลังกลายเป็นน่าอายมากขึ้นสำหรับเราทุกคนยุ่งยากและไม่แข็งแรงสำหรับชุมชน การทำให้สลบและมลพิษทำให้เกิดการเข้าถึงอาณาจักรทั้งหมดเนื่องจากแม้แต่แร่ธาตุที่ถูกทำร้ายโดยฝนกรดและหมอก
Parmi les palliatifs, l’application des principes de « cinétique urbaine » mis au point par G. BEAU est donc une nécessité.

หลักจลนศาสตร์ของเมือง

คนและสินค้าต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระทั้งกลางวันและกลางคืน
- 2 ยานพาหนะจะต้องสามารถหยุดเวลาที่จำเป็นสำหรับการบรรทุกและขนถ่ายคนและสินค้าที่ขนส่งได้
- 3 ยานพาหนะที่ไม่ใช้งานต้องสามารถจอดได้โดยไม่รบกวนประชากรและการจราจร
- ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของ 4 และการจราจรที่ไม่ จำกัด ไปยังยานพาหนะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจดับเพลิง ฯลฯ )
- 5 ต้องมีการจราจรที่ไม่ จำกัด สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานสาธารณะ
- 6 ระบบการขนส่งต้องมีการเสริมและทำข้อมูลให้ตรงกัน
7 ระบบการขนส่งต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
- 8 กฎระเบียบต้องมีความสมเหตุสมผลสำหรับผู้ใช้

เราเห็นว่าในขณะนี้เป็นการแสดงถึงความนึกคิดปรารถนาเพราะความเป็นจริงเศร้าแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคหลายอย่างต้องเอาชนะ
ความเป็นเจ้าของได้ขัดขวางการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์: รถยนต์ไฟฟ้า Aerotrain; รถไฟอากาศ; ที่จอดรถขนาดเล็ก ที่จอดรถแบบเติมเงิน ความเร็วสูง (ญาติ) การจราจรใต้ดิน; การสร้างที่จอดรถยับยั้งใกล้สถานีรถเก๋งและรถแท็กซี่ที่ประตูเมือง การฟื้นตัวของน่านฟ้าด้านบนและด้านล่างของ SNCF และรถไฟในเขตเมืองเพื่อทำให้เป็นสวนสาธารณะที่จอดรถและทางเดินริมทะเลเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเดินทางได้ดี
ในทางตรงกันข้ามวิธีการในการรับสัมปทานที่จอดรถที่ครอบคลุมและนอกชานโดยเทศบาลและวิธีการในการลงโทษผู้กระทำผิดทำให้เทศบาลมีส่วนได้เสียในการขับรถขับขี่รถยนต์เพื่อทำให้เกิดความผิดพลาดเพื่อเรียกค่าไถ่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีใครกล้าพูดได้เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากพรรคการเมืองจะถูกพรากไปโดยง่าย
ป้ายถนนกลายเป็นที่น่าประทับใจจำนวนของแผงแนวตั้งอยู่ที่ประมาณมากกว่า 15 ล้านป้ายและป้ายแนวนอนมีความอุดมสมบูรณ์เท่ากัน: ทิศทางต้องห้าม, รูปสามเหลี่ยมที่มีปลายลง, ที่จอดรถต้องห้าม, เพียงอย่างเดียวแทน 20 ของทั้งหมด
การแข่งขันระดับนานาชาติที่โหดกำลังหนึ่งและที่อื่น ๆ ในการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและเร็วขึ้น แต่มากขึ้นและร้ายแรงสำหรับผู้ที่พวกเขาตี
การบอกเลิกการเข้าถึงถนนจะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยใช้มาตรการสองอย่างที่ไม่เป็นที่นิยม ได้แก่ การปรับชั่วโมงการทำงานและการส่ายช่วงวันหยุด เป็นที่ชัดเจนว่าแม้จะมีแรงจูงใจจากเจ้าหน้าที่รัฐชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ปฏิเสธ
ถ้าแบบฟอร์มฝรั่งเศสเป็นคนที่มีระเบียบวินัยที่ไม่ดีมาตรการเหล่านี้ก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการดำเนินการกับเพื่อนบ้านในทวีปยุโรป America ได้รับความสนใจจากความเร็วและความตะกละซึ่งเป็นความฝันของจีนเฉพาะกับเมอร์เซเดสและเปอโยต์ ญี่ปุ่นม้วนในคาดิลแลคและเฟอร์รารีแม้ว่าจะขอสงวนรถจักรยานยนต์ที่น่ากลัวสำหรับการส่งออกไม่ให้โง่เขลาฆ่าเยาวชนเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ
ดังนั้นเราจึงเห็นว่าหากประเทศใดที่ต้องการจัดการกับปัญหาการขนส่งและการสื่อสารของตนและเตรียมแผนการที่สอดคล้องกันก็จะชนกันในระดับนานาชาติด้วยล็อบบี้ที่มีประสิทธิภาพของเรือบรรทุกน้ำมันผู้ผลิตรถยนต์ผู้สร้างถนนและ ของที่จอดรถและในระดับชาติทั้งกับสหภาพนายจ้างและสหภาพแรงงานของ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง แย่ลงผลประโยชน์ระยะยาวของแผนนี้อาจจะเป็นศัตรูเพราะพวกเขาจะปฏิเสธที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับรถของพวกเขาที่เป็นอันตรายรักษาไม่ดีเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปมลพิษมากเกินไปซึ่งจะต้องมีการห้ามและหัก
En ce qui concerne la cinétique urbaine nous en avons traité vers 1960 et cela demandait d’être mis à jour, en ce qui concerne l’information elle fut traitée dans un « essai pour un futur possible de la presse et de l’information audiovisuelle », en 1972 qui est encore très actuel. Ces deux essais n’ont rien rapporté aux inventeurs qui se sont fait piller suivant les bonnes habitudes de la société française.
แต่สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองคือการละเลยอุปสรรคในปัจจุบันที่จะมองเห็นเพียงอนาคตอันเหมาะเจาะราวกับว่าเราอาศัยอยู่ในโลกอุดมคตินี้ซึ่งความคิดเหล่านี้ได้รับความสนใจและให้ความเคารพโดยผู้ที่ไม่มีเรา ลองนึกถึงโซลูชันบางอย่างที่เห็นได้ชัดสำหรับทีมนิเวศวิทยาเปรี้ยวจี๊ดทีมนี้ แต่จะแปลกใจอีกครั้ง
ประสบการณ์อันยาวนานได้สอนเราว่าความคิดที่ดีจะได้รับการกู้คืนเสมอแม้ว่าเราจะลืมเงียบหรือฆาตกรรมนักประดิษฐ์ก็ตาม
นาย Gerard BEAU เกือบจะอยู่ภายในและเขาจะอยู่ที่นั่นโดยปราศจากการสนับสนุนของเรา แต่อย่างไรก็ตามยังได้รับอนุญาตให้ขโมยความคิดและสิ่งต่างๆที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย กับเราเราได้รายงานโซลูชันคลาสสิกของ 35 และเราได้เสนอเรื่องมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่วันนี้เมืองใหญ่ ๆ หลายแห่งรวมทั้งเมืองปารีสใช้เวลาสามในสี่ นี่คือสิ่งที่เราสามารถพูดได้ในเรื่องนี้ใน 1989 แต่เกือบทุกอย่างได้ถูกกล่าวไว้แล้วใน 1960 และแม้แต่ก่อนหน้านี้ Leonardo da Vinci เสมอเขาวางแผนที่จะแยกการจราจรของคนเดินเท้าและของยานพาหนะในถนนและเพื่อให้หัวใจของเวนิส, ฟลอเรนซ์หรือลำบากใจของสถ
ในมาตรการที่เราจำได้ชัดว่า Beau, Ferone de la Selva และเพื่อน ๆ ของพวกเขาไม่ได้คิดค้นทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าความพยายามสำคัญ ๆ ที่เกิดจากบริการระดับชาติและระดับชาติและข้อสังเกตของเราซึ่งเป็นที่ต้องการ วัตถุประสงค์ไม่ควรขีดเส้นใต้นี้ซึ่งไม่ได้ยกเว้นว่าโครงการที่นำเสนอในปัจจุบันต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเพราะพวกเขาเพิ่มแรงกดดันให้ผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้รับมือกับปัญหาพื้นฐาน
ต่อไปนี้คือรายการที่อัปเดตใน 1989 ของโซลูชันที่นำเสนอ:

เสนอโซลูชั่น

Ps: เครื่องหมายดอกจันชี้ให้เห็นว่าจุดยังคงถูกละเลย * ในความคืบหน้า ** ไม่ค่อยดีเท่าที่จะทำ *** ทุกอย่างต้องทำ

เครือข่ายถนน:
1 - ป้ายทั่วไปที่ดีขึ้น **
2 – éclairage nocturne de la signalisation et éclairage diurne des passages souterrains aux niveaux convenables pour éviter l’éblouissement et le « trou noir » **
3 - การวาดภาพคิวการจราจร *
4 - ป้ายเส้นทางหลัก **
5 - การมอดูเลตและการซิงโครไนซ์ไฟจราจร **
6 - การกำจัดอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐาน ***
7 - normalization ของความกว้างของแทร็คในฟิลด์ **
8 - การกำจัดถนนสามเลนเพื่อประโยชน์ของสี่เลน **
9 - การตัดที่ไม่ได้ตัดการจราจรนี้โดยวิธีทับซ้อน **
10 - การสร้างเส้นทางคู่ขนานในการต่อต้านแผ่นดินไหวแบบคู่ขนานบนแกนที่แออัด
11 - ขยับขยายของสะพาน **
12 - การทำสำเนาทางลาดออกและทางเข้าทางเข้า

13 - การตระหนักถึงเส้นทางการจราจรที่สำคัญในชั้นใต้ดินในเมืองที่มีที่จอดรถในจุดสำคัญ: สถานีรถไฟย่านการบริหารและการค้า **
14- การวางตำแหน่งต่อเนื่องของเอาต์พุตและอินพุตตามลำดับนี้เพื่อไม่ให้ตัดการไหลเวียนของทั้งสองนี้ออก **

การคมนาคมสาธารณะ
1 – amélioration des indications concernant les transports publics *
2 – pose de plans du quartier, à grande échelle, dans les stations de transport en commun *
3 – optimisation des horaires des transports publics **
4 – diminution des attentes dans les stations et les correspondances **
5 – mise en service d’autobus de différentes dimensions adaptées aux variations locales et horaires du trafic **
6 – mise en œuvre d’autobus à impériale ***
7 – modernisation et amélioration des lignes métropolitaines *
8 – construction de lignes nouvelles *
9 – extension des lignes actuelles *
10- interconnexion des gares SNCF et RER **
11- synchronisation et optimisation entre SNCF, METROS, cars, autobus, taxis et parkings pour le public **
12 – pose de tapis roulants et d’élévateurs, étude d’accessibilité pour les handicapés.

LES TRANSPORTS PRIVES
1- Développement des taxis et location de voiture sans chauffeur pour les individus et les marchandises **
2- Développement de voiturettes, sans chauffeur, en libre service, à pré paiement ***
3- Création de « clubs » d’exploitation de ces voiturettes, autour des gares et parkings de dissuasion ***
4 – développement des « parcs – puits » de quinze à trente places afin de résoudre le stationnement des véhicules des habitants de l’agglomération ***
5 – Développement des parcs souterrains collectifs, sécurisés et humanisés **
6 – Réservation et aménagement de zones suffisantes, de préférence en sous-sol pour le chargement et le déchargement des marchandises **
7 – aménagement de nombreuses voies cyclistes et piétonnes pouvant être éventuellement à un niveau diffèrent des voies réservées à la circulation automobiles ***
8 – Création de jardins – terrasses sur parkings de hauteur convenable en centre ville, reliés aux réseaux souterrains et de surface afin de ménager des haltes poids – lourds, équipées de moyen de déchargement sur petits véhicules pouvant assurer une redistribution locale rapide du chargement **
9 – développement de containeurs modulables rail / route **
10 – développement de gares routières avec parkings VL et PL pour inciter à l’utilisation de transports publics : **
11- Vente d’essence donnant droit à des kilomètres « collectifs » **
12 – révision à la baisse des tarifs SNCF afin d’inciter les transporteurs à se coordonner avec le rail sur les grandes distances ***
13 – développement du train – auto avec multiplication des gares d’accès, sans obligation d’achat d’un billet voyageur pour la mise sur wagon ***
14 – aménagement des horaires de travail des entreprises, des commerces, des administrations, des écoles**

LES VEHICULES PARTICULIERS
1- développement de véhicules de villes ne dépassant pas un encombrement de 3 mètres carrés au sol, se garant facilement, peu polluant, interdits sur voies rapides ; **
2- développement de véhicules rapides mais très étudiés sur le plan sécurité pour le grand tourisme ; **
3 – développement des voitures n’utilisant pas de carburants fossiles : électriques à batteries et solaires, à pile à hydrogène, à hydrogène, à moteur inertiel, à gaz comprimé : **
4 – développement du réglage de l’hygrométrie et du moteur dit à eau ; ***
5 – amélioration de l’électronique d’assistance au pilotage ; *
6 – limitation interne de la vitesse des véhicules ; ***
7 – limitation externe de la vitesse par contrôle électronique ; ***
8 – informations électroniques sur la circulation et le temps ; *

LES CONDUCTEURS
1- achats de véhicule lié à deux conditions : Disponibilité d’un parking ; possession du permis adéquat au véhicule***
2- Enseignement obligatoire du code de la route à l’école primaire ; **
3- le permis de conduire débutant comme matière obligatoire à 16 ans, dans toutes les options scolaires ***
4 – mise en place d’un permis « progressif » en fonction du sens de responsabilité et des capacités du chauffeur**
5 – Permis V.L. à trois niveaux : débutant, ville, grande route ***
7 – Permis professionnel à trois niveaux : Livraison sur V L et camionnette ; Livraison sur P L. sans avant-train tracteur ; Livraison sur P.L. avec remorque.**
6 – permis engins agricoles obligatoires même dans les champs ***
7 – permis spéciaux pour les conducteurs d’engins de chantier **
8- permis spéciaux pour les engins hors gabarit et les transports dangereux ;
9- examen médical obligatoire tous les 5 ans ou attestation du médecin traitant portant sur la vue, les réflexes, le contrôle de soi ; ***
10- Testeur électronique par simulation de conduite à vitesses graduées pour les progressions du permis ; ***
11- Alcootest obligatoire en cas d’accident ; *
12- informations médicales codées sur le permis de conduire pour les interventions d’urgence en cas d’accident ; (La carte verte de la sécurité sociale fait cet office) *
13- Récompenses aux bons conducteurs : **
14- Révision du code pénal en matière d’infractions **

1989

L’histoire et les décisions des hommes se heurtent parfois. En cette année commémorative de la révolution française il est curieux de noter le décalage entre cet anniversaire de la révolution et de l’abolition des privilèges et les décisions autoritaires prises par des édiles.
Jacques DOMINATI, conseiller de Paris, chargé des problèmes de circulation dans cette ville, vient de proposer un plan assez incroyable pour rendre à cette ville sa libre circulation :
– Il souhaite supprimer 100 000 places de stationnement en surface. Pour ce faire il désire réprimer, encore plus vigoureusement, le stationnement illicite de 60 000 usagers et supprimer 40 000 places en surface ;
– En ce qui concerne la répression la mise en fourrière des véhicules, l’augmentation des amendes, la sévérité plus grande en matière d’infractions à la circulation sont clairement affichés sur les murs de Paris. La police dispose : de camions – grue qui devront, chacun, enlever 700 véhicules par an ; Elle disposera de radars indétectables contre les excès de vitesse et d’un commandement unique et informatisé de modèle militaire qui surveillera toute l’Ile de France et chaque quartier de Paris ; ses motards sont dotés d’émetteurs récepteurs fondus dans les casques qui améliorent leurs liaisons et leurs permettent d’intervenir plus rapidement.
Parmi les imbécillités majeures que l’administration de la ville de Paris a fournies à ses administrés nous nous souvenons des fameux patins de Denver.
Si une voiture était gênante et bien elle était immobilisée sur place par cet outil ; on jugera de l’intelligence du procédé puisqu’on remplaçait une gêne de quelques minutes par un long embarras. Quelques plaisantins bricoleurs s’étaient, par rétorsion, fait un plaisir de remplir leurs coffres de ces engins moyenâgeux, à la grande fureur des autorités.
Autre réjouissance : la mise en fourrière, cela a donné lieu à toute une série de rackets, d’enlèvements injustifiés, de vols de véhicules, de vols de matériel dans les fourrières dont la simple liste remplirait cet ouvrage. Dans certaines villes, comme à Toulon, les réactions furent violentes et l’administration a repêché ses camions – grues dans le port.
Paris ne semble pas encore devoir être un modèle de gestion de sa circulation malgré son électronique et quelques idées plus plaisantes par exemple creuser sous la ville quelques axes de dégorgement.
Sachant que le stationnement légal à Paris comporte 720 000 places dont 240 000 sur la voie publique ces projets ne sont pas équilibrés par la création de stationnements légaux compensatoires Ils ne peuvent, pour cela, que rencontrer l’hostilité des usagers.
Nous notons que cette démarche autoritaire ne fait pas appel à l’intelligence novatrice, au bon sens commun, à la participation des associations et du public et va donc rencontrer les pires obstacles sociologiques.
Il faudrait que cette société cesse de se gargariser de son « développement » pour raviser son projet d’avenir qu’elle ne voit pas dans sa perspective catastrophique inéluctable si rien ne change.

Quelques idées novatrices

1- Les silos-puits ***

Dans les cours d’immeubles ayant au minimum 14 mètres de longueur et 9 mètres de largeur, G. Beau proposait de construire des puits de 41 mètres de profondeur capables d’accepter 20 ou 30 voitures légères. L’idée de Beau était d’avoir un ascenseur qui transporte automatiquement les véhicules d’un niveau à l’autre, les range automatiquement et revient les chercher à la demande. Les voitures ainsi garées dégagent les surfaces équivalentes sur la voie publique.

2- Les voies pietonnes et cyclables aériennes ***

Pour de nombreuses villes, leurs structures permettraient la mise en place de pistes placées au-dessus des voies encombrées où circuleraient piétons et cyclistes sur un nouveau niveau commercial valorisant, le trottoir sous-jacent recevant les livraisons et des parkings plus nombreux. Cela intéresse un million d’usagers au moins pour Paris.

3- Les monorails aeriens ***

La RATP et la SNCF se sont toujours opposées, à tort ou à raison, au monorail aérien. Cette invention est pourtant utilisée ailleurs. Elle présente des avantages car elle n’encombre pas la voie publique et peut se conjuguer avec la proposition précédente. La technologie ne semble cependant pas mûre actuellement malgré des essais récents en Allemagne. Il s’agit d’une cabine motorisée, suspendue en son axe par deux trains de suspension sur un rail poutre surélevé. Son coût est inférieur au métro mais il peut avoir des inconvénients esthétiques.

4- La villes à plusieurs niveaux **

Métro en sous-sol relativement profond, grands axes de circulation et niveaux de manutention au-dessus en rez-de-chaussée ou 1° sous-sol, voies piétonnes et commerces au niveau de parcs – jardins au rez-de-chaussée ou en surélévation. Appartements avec larges terrasses en retrait au-dessus avec chacun son micro – jardin été – hiver.5- Les autos solaires electriques ***

La voiture électrique progresse, un concept nouveau est apparu : sa liaison avec le Soleil. Dans de nombreuses villes les parkings pourraient recevoir des panneaux solaires et charger des batteries tranquillement ; d’autre part la nuit, en heures creuses, Electricité de France dispose de kilowatts qui sont, quel qu’en soient leurs origines, intéressants de valoriser. La voiture électrique à faible capacité, à faible encombrement, à faible charge en accumulateurs, à charge rapide ou à charge standard instantanée, à récupération de l’énergie de freinage. Elle est actuellement à l’étude un peu partout mais il faudrait les capitaux nécessaires pour en accélérer la maturité.
Ecologie Energie Survie en a présenté une à la première exposition Marjolaine il y a plus de trente ans !

6 – Les clubs d’usagers **

Un parc de voiturettes électriques utilisées par les membres de clubs, ou par des abonnés, laisserait plus de liberté de circulation. Des voitures de location ou vendues en « temps partagés » sont déjà disponibles mais leurs coûts n’est pas dissuasifs de l’achat. Il y a, là aussi, des voies à explorer.

7 – La chasse aux idées ***

Les Français sont riches en idées mais la société française ne sait pas gérer le capital d’inventeurs qu’elle possède. Dans un article que nous avions écrit pour le journal des inventeurs nous avions soulevé ce problème.

Il y a une erreur commune qui fait confondre « L’Inventeur », celui qui trouve mais qui est autant artiste qu’ingénieur du « Chercheur » qui a pour mission d’expliquer l’invention et d’en trouver lois et applications théoriques ou de « l’Ingénieur » qui fait d’une invention un produit commercialisable et du « Professeur » qui doit connaître l’histoire de l’invention, sa théorie, ses applications et l’enseigner à ses élèves.

Résoudre des problèmes aussi compliqués que ceux de la circulation et de la communication d’une grande ville sans exploiter toute la capacité inventive et créatrice qu’elle contient montre l’indigence intellectuelle de ceux qui s’imaginent pouvoir, seuls ou presque, en donner toutes les solutions. Il est plus nécessaire que jamais d’obtenir un consensus entre les différents acteurs par une besogneuse démarche de réflexion collective.

Ceci est la contribution de Gabriel Ferrone aux Rendez – vous de l’Ecologie organisés par Monsieur Serge LEPELTIER, Ministre de l’écologie et du développement durable avec Vincent BOLLORE. « VOITURE ELECTRIQUE MYTHE OU REALITE » le 09 11 2004.


ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *