การเติบโต GDP และการใช้พลังงาน: ภาษีพลังงานและรูปแบบใหม่ทางเศรษฐกิจ?


แบ่งปันบทความนี้กับเพื่อนของคุณ:

พลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: สรุปย่อ! โดย Remi Guillet 3ieme และส่วนสุดท้าย: ภาษีเกี่ยวกับพลังงาน

อ่าน 2ere ส่วนหนึ่ง.

ภาษีเชื้อเพลิง

ตามเนื้อผ้าธุรกิจเชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลที่หารายได้จากงบประมาณที่สำคัญและเป็นคันโยกเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้พวกเขาสนับสนุนหรือ จำกัด กิจกรรมดังกล่าวหรือกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมได้

ภาษีเชื้อเพลิงทั่วโลก (% ของค่าใช้จ่ายที่ปั๊ม):

การเปรียบเทียบภาษีเชื้อเพลิงปิโตรเลียมในโลก

อันดับจากมากไปหาน้อย (แหล่ง OECD / 2006)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษีและขอบของเชื้อเพลิงปิโตรเลียมในประเทศฝรั่งเศส.

ข้อยกเว้น!

แต่ในขณะเดียวกันเรายังคงอยู่ในการประชุมชิคาโกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและการพัฒนาขนส่งทางอากาศห้ามการจัดเก็บภาษีน้ำมันก๊าด (ให้บริการการนั่งสมาธิเมื่อคุณรู้ว่าการบริโภคของเครื่องบินกก. ย้าย: เวลา 10 กว่ารถไฟ!)
ภาคอื่น ๆ ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเสียภาษีวัฏจักร ฯลฯ บางส่วน ... นี่คือตัวอย่างเช่นกรณีของการประมงการเกษตรแท็กซี่ ....
นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาภาษีเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาของภาคนี้หรือภาคการผลิตของสารทดแทนน้ำมัน: น้ำมันพืช, เอทานอล ...
ขณะนี้เราเห็นว่าการสิ้นสุดการคืนภาษีและการยกเว้นภาษีต่างๆอาจเป็นอันตรายต่อการอยู่รอดของแหล่งจ่ายพลังงาน (ตัวอย่างของ diester เยอรมันและเอทานอล)

L’enjeu de la taxe « carbone »

La taxe carbone (ou taxe CO2) est, dans son concept, et avec d’autres « écotaxes », une taxe destinée à couvrir les frais induits par les nuisances du CO2 et, dans le même temps, à favoriser les options pour les énergies alternatives renouvelables.
ดังนั้นการตัดสินใจที่จะใช้ภาษีคาร์บอนได้กลายเป็นปัญหาระดับโลกเท่าที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบของภาวะเรือนกระจกได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลที่ตามมาทั้งหมด ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางภูมิอากาศที่เร่งตัว (ไกลเกินคาดการณ์ในแง่ร้ายที่สุดที่ทำน้อยกว่า 10 ปี!)
Pour le transport terrestre, on comprendra que la taxe carbone pourrait être « récoltée » aux différents passages douaniers et ainsi servir de régulateur aux échanges internationaux, donc au bout du compte, pourrait avoir un double impact : direct, écologique –sa première raison d’être- mais aussi social, avec ses répercussions indirectes sur les délocalisations et autres transports de marchandises…

ผู้อ่านสนใจมา ภาษีคาร์บอนจะสามารถอ่านบทสนทนานี้ได้.

การเจริญเติบโตและพลังงาน: ด้านพลวัต

L’évaluation des années de consommation « restantes » vue dans ส่วน 1 ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการบริโภค 2005 แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อการเกิดขึ้นของอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ (จีนอินเดียบราซิลเป็นต้น) โดยมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในช่วงสิบปีที่ผ่านมาของจีน ประเทศนี้เหมือนคนอื่น ๆ ความโน้มเอียงของมันเหมือนเดิม!)

ก) การบริโภคน้ำมันในส่วนต่างๆของโลกระหว่าง 1965 และ 2003 เพิ่มขึ้น (แหล่งที่มา: bp)

วิวัฒนาการของการบริโภคน้ำมันตามภูมิภาคในโลก

การบริโภคน้ำมันในส่วนต่างๆของโลกระหว่าง 1965 และ 2003 (แหล่งที่มา: bp)

(ข) วิวัฒนาการของการบริโภคน้ำมันของจีน

วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของการบริโภคน้ำมันในประเทศจีน

ปริมาณการใช้น้ำมันของจีนตั้งแต่ 40 ปี (แหล่งที่มา: bp)

คูณด้วย 11 ในอีก 38 ปี!

สรุป; และตอนนี้ ... สิ่งที่เราจะทำ?

Bien sûr, vouloir faire mieux, inscrire notre démarche individuelle et collective dans le sens de ce que nous croyons être notre « mieux-être » perdurera : c’est un défi spécifique à l’intelligence, à la nature humaine !
Mais ne plus appuyer nos choix stratégiques sur l’existence de la manne des énergies fossiles gracieusement offerte par Dame Nature est devenu un impératif environnemental… qui nous contraint, dès aujourd’hui, à aller vers un autre modèle de développement (On pourra consulter l’article de Rémi Guillet « Plaidoyer pour une autre croissance » sur le site des éditions l’Harmattan).

Probablement contraint par les circonstances plus que par choix délibéré nous devrons de plus en plus produire l’énergie dont nous aurons besoin pour relever nos défis ou plus précisément nous devrons investir, construire, exploiter des infrastructures ayant à produire une énergie réputée « propre ». Ceci en lieu et place d’une énergie préexistante, longtemps offerte et à profusion.

Mais cette « conversion » ne sera pas gratuite au sens économique : une nouvelle « charge » figurera au bilan de nos activités…Pour les adeptes du profit, celui-ci sera -toutes choses égales par ailleurs- amoindri d’autant, la production de richesses capitalistiques réduite d’autant…

น่าจะเป็นไปได้ว่าการแปลงนี้จะง่ายกว่าที่จะยอมรับเพราะจะทำให้การเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดี (ปานกลาง) เมื่อเทียบกับที่พบในตอนท้ายของศตวรรษที่ผ่านมา

ในการทำเช่นนั้นคำถามใหม่ ๆ เกี่ยวกับความสนใจที่แท้จริงของการแลกเปลี่ยนโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง (ตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตที่เดินทางไป 9000 กิโลเมตรก่อนที่จะมาถึงจานของเรา) จะปรากฏขึ้น!
Cette conversion aura cependant son versant ensoleillé : compte tenu de ce que vont devenir les coûts du transport, beaucoup moins de délocalisation seront à craindre, les vertus de proximité entre production et consommation seront redorées ! « Manufacturer » une part importante de l’énergie dont nous aurons besoin devrait (normalement) constituer un nouveau et bienvenu gisement d’emplois !

Au final, la question qui nous semble aujourd’hui être la plus pertinente concerne les modalités du « passage » du modèle actuel au modèle suivant. Ce dernier devant intégrer la rareté là où il y avait abondance, donc beaucoup plus économe, en eau, en énergie, devant engendrer et répondre à des défis radicalement nouveaux.

Ce ne sera pas le fait de couper l’eau la durée du brossage des dents, l’extinction de tous les feux quand on dort qui suffiront : si c’est mieux que rien, nous craignons que ces « petits gestes » nous donnent bonne conscience et en cela l’endorme !Les discours politiques nous enjoignent de rejoindre le business du « développement durable ». Mais il s’agit d’un business comme un autre dans la mesure où on y adjoint le même défi de rentabilité, de profitabilité, avec les mêmes difficultés à réussir…dans un contexte de mondialisation, de délocalisation, d’iniquité (que penser de panneaux solaires made in China et installés en Provence ?).

Plus généralement, les discours officiels sur le « changement climatique » restent plutôt rassurants (peuvent-ils être autres ?) Nous aurions encore 15 ans pour réagir dit-on ! Mais cela fait déjà au moins 10 ans qu’on le dit : c’est comme l’horizon qui avance comme nous marchons !

ดังนั้นเราต้องรอ 15 ปีเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบ้างไหม!
Non ! Il faut prendre le problème à bras le corps…et partout, dès aujourd’hui ! Donc trouver une formulation ou un encadrement aux enjeux économiques pour que le monde s’inscrive « naturellement » dans « l’après pétrole ». Pour être plus explicite, nous allons changer notre propre formulation pour déclarer qu’il nous faut désormais remplacer le « défi économique traditionnel » par un « défi sociétal », marquant ainsi notre volonté d’aller vers un modèle de développement plus humaniste, plus équitable, visant un meilleur partage dans l’espace et dans le temps, au sein d’une même génération, avec les générations suivantes, marquant notre volonté de respecter le patrimoine naturel.

Cela, redisons-le, dès maintenant ! Alors on ne peut que se tourner vers les responsables politiques qui doivent intervenir avec beaucoup de détermination, et ensemble, pour « changer le cap » dans l’urgence. La crise actuelle peut les y aider !

ถ้าเราตอบสนองอย่างรวดเร็วเราจะมีการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายด้านสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดที่เราจะได้มีสติปัญญาที่จะเก็บบางนี้โบนันซ่าเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับรุ่นมา ... และมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาเพราะเรารู้ว่า สำหรับการใช้ประโยชน์บางอย่างพลังงานฟอสซิลและน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีทางเลือกที่ไม่สามารถทดแทนได้ในทางเศรษฐกิจเป็นเวลานานมาก!

จากนั้นหลังจากที่คำถามของ G. Bécaud (ชื่อเรื่องของการพัฒนาล่าสุดนี้) เราสามารถนั่งสมาธิในการตีความต่างๆของข้อความของ G. Brassens เมื่อเขาร้องเพลง ...

« Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente…D’accord, mais de mort lente ! »

Puisque notre propos voulait être une « brève synthèse », alors on retiendra de ce texte – plus long qu’initialement pensé ! – qu’avec la matière énergétique fossile nous avons eu le meilleur, mais à vouloir trop jouer avec le feu… nous avons préparé le pire ! A nous de jouer différemment, dès maintenant et dans l’urgence, pour montrer notre capacité à mieux maîtriser la suite de notre saga avec l’énergie.

- เรียนรู้เพิ่มเติมและสนทนาเกี่ยวกับฟอรัม: พลังงานและ GDP: การสังเคราะห์


ความคิดเห็นที่ Facebook

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *